Zkittzy Gorilla Cannabis Seeds

Breeder: Original Sensible Seeds หลังจากที่ได้รับการยอมรับอย่างมากมายสำหรับ Gorilla Glue #4 ของ Original Sensible โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการผลิตเรซินที่บ้าคลั่ง Original Sensible ได้รวม GG#4 เข้ากับ equa