Zkittlez OG Auto Cannabis Seeds

Breeder: Barneys Farm Seeds รสชาติของผลไม้ที่ผสมผสานกับ OG อันล้ำค่าของเราได้ทำงานร่วมกันอย่างอุตสาหะจนกลายเป็นสิ่งที่เราไม่เคยคิดว่าจะเป็นไปได้ในดอกไม้อัตโนมัติ ZKITTLEZ OG AUTO™