ZkittleZ Glue Cannabis Seeds

Breeder: Expert Seeds ZkittleZ Glue เป็นความสำเร็จที่น่ารับประทานของลูกผสมที่ได้รับรางวัลมาแล้ว 2 ตัว โดยมาพร้อมกับรสชาติลูกกวาดที่หอมหวานที่สุดจากยีน Zkittlez