Shark Cannabis Seeds

Breeder: Pyramid Seeds หนึ่งในพืชที่มีกลิ่นหอมที่สุดที่เรามี ไม่แพ้ใคร!!! การเป็นหนึ่งเดียวบ่งชี้ว่าโรงงานแห่งนี้ให้ผลผลิตมากจนปริมาณเรซินถึงพับ