Shamanic Haze Cannabis Seeds

Breeder: De Sjamaan Seeds สายพันธุ์ Haze ที่มีลักษณะเป็นผู้หญิงนี้เป็นตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมของ Haze คุณภาพสูงสุด โดยมีลักษณะทั้งหมดที่คุณคาดหวังจากสายพันธุ์ Sativa ที่โดดเด่น