Shaman Cannabis Seeds

Breeder: Dutch Passion Seeds ความหลากหลายที่ได้รับการพิสูจน์แล้วตั้งแต่ช่วงปี 1980 Shaman เป็นลูกผสม F1 ที่น่าเชื่อถือ แข็งแกร่ง และทรงพลังของ Purple#1 เพศผู้ที่ยอดเยี่ยมและตัวเมียตัวท็อป