Scavenger’s Daughter Cannabis Seeds

Breeder: Rare Dankness Seeds ที่ดินของกัมพูชาข้ามกับซากเรือ Nevil’s Wreck ที่ชนะรางวัลมาแล้ว ความฝันของคนรัก Sativa ที่แท้จริง ไม่ใช่สำหรับผู้เริ่มต้นปลูก ให้ผลตอบแทนสูง