Scarlet Queen Cannabis Seeds

Breeder: Subcools The Dank ที่ไหนสักแห่งเหนือสายรุ้ง ทางขึ้นสูง…มีสายหนึ่งที่ฉันเคยฝันถึง เมื่อตอนที่ฉันอยู่สูงมาก… สายรุ้งแห่งกลิ่นและรสที่ผสมผสานกับหม้อ