Ace Auto Cannabis Seeds

ผู้พัฒนาสายพันธุ์ : Flash Seeds
อ๊ะ! คุณพบเมล็ดกัญชาที่ไม่มีรูปภาพหรือคำอธิบาย คุณสงสัยว่าทำไม?Ace Auto Cannabis Seeds เพิ่งลงจอดใน Seed City Vault!