Acapulco Gold Cannabis Seeds

ผู้พัฒนาสายพันธุ์ : Barneys Farm Seeds
ต้องขอบคุณความก้าวหน้าล่าสุดในพันธุศาสตร์กัญชาซึ่งบุกเบิกที่ Barneys Farm Labs คุณภาพของ Acapulco Gold ™ของเรานั้นเหนือกว่าควันที่มักจะปะทุในแต่ละวัน