8 Ball Kush Cannabis Seeds

ผู้พัฒนาสายพันธุ์ : Barneys Farm Seeds
พื้นที่ชายแดนที่เป็นภูเขาระหว่างอัฟกานิสถานและปากีสถานเป็นที่รู้จักกันในฐานะแหล่งที่มาของกัญชาที่ดีที่สุดในโลก