7th Wave Cannabis Seeds

ผู้พัฒนาสายพันธุ์ : Super Strains
สำหรับฉันแล้ว Indica เกี่ยวข้องกับการขว้างด้วยก้อนหินซึ่งไม่เหมาะกับสิ่งนี้ แตกต่างจาก Sativa แต่มีความสูงทำให้คุณสงสัย