710 OG Cannabis Seeds

ผู้พัฒนาสายพันธุ์ : 710 พันธุศาสตร์
710 OG ประกอบเป็นกระดูกสันหลังทางพันธุกรรมของพันธุ์กัญชาในแถบชายฝั่งตะวันตกของอเมริกา มันมาจากไหนเป็นเรื่องลึกลับ ข่าวลือที่เป็นที่นิยมคือ Chemdawg