707 Truthband Cannabis Seeds

ผู้พัฒนาสายพันธุ์ : มรดกภูเขามรกต
707 Truthband เป็นลูกผสมที่ได้จากการผสมข้ามสายพันธุ์คลาสสิกสองสายพันธุ์แคลิฟอร์เนีย 707 Headband x Mandelbrot’s The Truth 707 Truthband ห่อหุ้ม