5th Element Cannabis Seeds

ผู้พัฒนาสายพันธุ์: Elemental Seeds
5th Element เป็นสายพันธุ์กัญชาชั้นยอดที่พัฒนาโดย Elemental Seeds 5th Element เป็นการผสมผสานระหว่าง Blackberry และ All Spark OG จัดแสดงสิ่งที่ปรารถนามากที่สุด