2y2 Cannabis Seeds

ผู้พัฒนาสายพันธุ์: R-Kiem Seeds
2y2 เกิดจากการผสมระหว่างสองโคลนที่รู้จักกันในหมู่ผู้ปลูกส่วนใหญ่ที่สนใจในแนวโน้มล่าสุดทางพันธุศาสตร์จากสหรัฐอเมริกา หลังจากการทดสอบหลายครั้ง Sele ตัวเมีย