24k Tangie Cannabis Seeds

ผู้พัฒนาสายพันธุ์ : BSB Genetics
24K Tangie ที่เกิดจากพ่อแม่ที่ทำให้ดีอกดีใจทั้งสองนี้เป็นตำนานยุคใหม่ที่มีความแข็งแกร่งที่ทำให้มึนเมาและซิตริก / รสฉุนที่ประเสริฐ