22 Cannabis Seeds

ผู้พัฒนาสายพันธุ์ : Cali Connection Seeds
22 พบได้ในชุด OG Jack Herer cross ชุดพิเศษที่เราสร้างขึ้น เราพบว่าเธอมีโปรไฟล์ Terpein สูงมาก ทุกสารสกัดที่เราทำด้วย