2046 Cannabis Seeds

ผู้เพาะพันธุ์: Medical Seeds
คัดสรรมาเพื่อพลังประสาทหลอนที่น่าทึ่งและกลิ่นของหมอกควันที่เถียงไม่ได้ มันมีประสิทธิภาพมากที่สุดในสมองของความหลากหลายของธนาคารของเรา