2 Fast 2 Vast Auto Cannabis Seeds

ผู้พัฒนาสายพันธุ์: เมล็ดพันธุ์เฮฟวี่เวท
ทีมเฮฟวี่เวทมีภารกิจที่นี่ว่าจะปรับปรุงสายพันธุ์การออกดอกอัตโนมัติที่ดีที่สุดที่มีอยู่ที่ไหนก็ได้ในขณะนี้อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง