1 Dog Jab Cannabis Seeds

Breeder: Connoisseur Genetics

1 Dog Jab Cannabis Seeds สำหรับเมล็ดกัญชาสายพันธุ์นี้ เป็นสายพันธุ์จากจาไมก้า โดยเพื่อนของฉันชื่อ T(RIP) ได้มอบเมล็ดกัญชาให้เป็นของขวัญเมื่อประมาณ 20ปี ที่แล้ว