วิธีปลูกกัญชาออแกร์นิค

วิธีปลูกกัญชา

วิธีปลูกกัญชา ส่วนมากจะใช้ระยะเวลาการปลูก 3-4 เดือน โดยสั่งเมล็ดพันธุ์จากต่างประเทศ นิยมปลูกเพศเมียเป็นหลักเพื่อนำดอกมาใช้ไม่ว่าจะเป็นทางแพทย์หรือใช้ในการสันทนาการ กัญชามีหลายสายพันธุ์อยู่ที่ความพึงพอใจของผู้ปลูก สามารถปลูกได้โดยใช้เมล็ดหรือการปักชำกิ่ง การเตรียมอุปกรณ์ในการปลูกถือว่ามีความสำคัญโดยเฉพาะดินปลูกที่มีคุณภาพที่ดี จะคอยเป็นหัวใจหลักที่จะช่วยให้กัญชาเจริญเติบโตได้เป็นอย่างดี โดยมีวิธีการปลูกต้นกัญชาดังต่อไปนี้

สารบัญ

ตอนที่ 1 เตรียมอุปกรณ์ปลูกต้นกัญชา

  • ช่วงเพาะเมล็ด : เมล็ดพันธุ์,แก้วน้ำ,กล่องทึบแสง,ทิชชู่,ฟ็อกกี้
  • ช่วงเพาะต้นกล้า : กระถาง 4 นิ้ว,ดินปลูกต้นไม้,ไมคอร์ไรซา
  • ช่วงทำใบ : กระถาง 12 นิ้ว,ดินปลูก,Veg Power
  • ช่วงทำดอก : กรรไกรตัดแต่ง,Bud Power
  • ช่วงเก็บเกี่ยว : โหลแก้ว,ซองกันชื้น

ตอนที่ 2 วิธีเพาะเมล็ดกัญชา

หลังจากที่คุณได้เมล็ดกัญชามาแล้ว ขั้นตอนนี้ใช้เวลา 2-3 วัน ให้นำเมล็ดกัญชาเหล่านั้นแช่ในแก้วน้ำในอุณหภูมิปกติ หากมีหลายสายพันธุ์ให้แยกแก้วแล้วเขียนชื่อสายพันธุ์กำกับเอาไว้เพื่อไม่ให้เมล็ดกัญชาปนกัน แช่ทิ้งไว้ประมาณ 6-12 ชั่วโมง หรือแช่จนกว่าเมล็ดจะจม

คุณสามารถใช้นิ้วจิ้มบางเมล็ดที่ไม่จมได้ หลังจากที่แช่เมล็ดกัญชาจนเมล็ดพันธุ์จมแล้ว ให้เทน้ำทิ้งอย่างช้าๆ เก็บเมล็ดกัญชาไว้ เตรียมกล่องหรือภาชนะทึบแสงเพื่อทำการบ่มเมล็ดกัญชา หาทิชชู่วางข้างในกล่องใช้ฟ็อกกี้ฉีดน้ำให้ทิชชู่เปียกเล็กน้อย นำเมล็ดกัญชาที่ผ่านการแช่น้ำแล้ววางไว้บนทิชชู่ ใช้ทิชชู่วางทับเมล็ดกัญชาอีกครั้งนึง ใช้ฟ็อกกี้ฉีดพรมน้ำให้ชุ่มชื้น

ระวังอย่าให้เปียกหรือแฉะจนเกินไปเพราะจะทำให้เมล็ดกัญชาเสียหายและเน่าในที่สุด ปิดฝากล่องเก็บแล้วเก็บไว้รอรากงอก ในทุกๆวันหรือ 12 ชั่วโมง ให้คุณคอยเปิดฝากล่องที่เพาะเมล็ดดู หากทิชชู่แห้งให้ฉีดน้ำเพิ่มความชื้น เมื่อผ่านไป 1-2 วัน รากจะงอกออกจากเมล็ดกัญชา หากมีความยาวของราก 1-2 ซม. เป็นอันว่าเสร็จขั้นตอนนี้ ต่อไปจะเป็นวิธีการเพาะต้นกล้ากัญชา

ตอนที่ 3 วิธีเพาะต้นกล้ากัญชา

เมื่อผ่านขั้นตอนการเพาะเมล็ดมาแล้ว วิธีเพาะต้นกล้ากัญชานี้คุณจะใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ 2 อาทิตย์ โดยนำเมล็ดกัญชาที่มีรากงอกยาว 1-2 ซม. ลงเพาะต่อในกระถางเพาะต้นกล้าขนาดเล็ก เตรียมกระถางเพาะต้นกล้าประมาณ 4 นิ้ว นำดินปลูกกัญชาใส่ลงไปในกระถางเพาะกล้า แล้วรดน้ำให้เปียกชุ่มโดยที่ยังไม่ใส่ต้องเมล็ดกัญชา

ขุดรูตรงกลางกระถางลึกประมาณ 1-2 ซม. หยิบเมล็ดกัญชาที่เตรียมไว้หย่อนลงไปอย่างระมัดระวัง อย่าให้รากกัญชาขาดหรือเสียหาย นำดินกลบบางๆ จากนี้ให้คุณเอากระถางไปไว้ในที่มีแสงแดดอ่อนๆ ประมาณ 10-12 ชั่วโมงต่อวัน ไม่ควรนำต้นกัญชาไปไว้กลางแจ้งเพราะต้นอ่อนกัญชายังไม่พร้อมที่จะได้รับแสงที่แรงจัดในช่วงระยะต้นกล้า

ต้นกัญชาจะค่อยๆเจริญเติบโต เมื่อผ่านไป 7 วัน พยายามขยับกระถางให้โดนแสงแดดที่แรงขึ้นกว่าเดิมเล็กน้อย ในช่วง 7 วันแรก ให้รดน้ำเพียงครึ่งแก้วน้ำดื่มเท่านั้น หากรดน้ำมากเกินไปจะทำให้ต้นกัญชาตายได้เพราะขาดออกซิเจนจนทำให้รากที่อยู่ในดินจนไม่สามารถหายใจได้ ให้คุณรอจนต้นกัญชามีอายุครบ 14 วัน จะเข้าสู่การเปลี่ยนกระถางให้ต้นกัญชาต่อไป

ตอนที่ 4 วิธีย้ายกระถางต้นกัญชา

เมื่อต้นกัญชาของคุณจะมีอายุครบ 14 วันนับตั้งแต่วันที่ลงเมล็ดในกระถางเพาะต้นกล้า ต้นจะเริ่มแข็งแรงพร้อมรับสารอาหารเพิ่มแล้ว ให้ใช้ Veg Power ที่ช่วยเพิ่มการเจริญเติบโตในช่วงบำรุงใบ แต่ก่อนหน้านี้ 14 วัน ห้ามให้ปุ๋ยต้นกัญชาเด็ดขาด เนื่องจากดินในกระถางเพาะต้นกล้ามีสารอาหารที่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตแล้ว ให้คุณรดเพียงน้ำเปล่าอย่างเดียวก็พอ

การเปลี่ยนกระถางต้นกัญชา ในกระถางเพาะต้นกัญชาดินจะต้องไม่แห้งมีความชื้นเพื่อให้ดินเกาะตัวเวลาคว่ำกระถางดินจะไม่กระจายตัว โดยบีบรอบๆกระถางให้ทั่ว ใช้นิ้วชี้กับนิ้วกลางล็อคที่ลำต้นกัญชาให้ลำต้นอยู่ระหว่างนิ้วชี้กับนิ้วกลาง คว่ำกระถางลงแล้วตบที่ก้นกระถางเบาๆ เพื่อให้หลุดจากออกกระถางเพาะกล้า

ใช้กระถางอีกใบที่เตรียมไว้ใส่ดินปลูกกัญชาลงไป เมื่อใส่ดินให้เต็มให้เอากระถางเพาะกล้าวางไว้ตรงกลางกระถางแล้วใส่ดินต่อจนเต็มกระถาง หยิบกระถางเพาะกล้าออกจะได้หลุมที่พอเหมาะสำหรับย้ายต้นกล้า ก่อนนำต้นกล้าลงปลูกในกระถางให้รองก้นหลุมด้วย ไมคอร์ไรซ่า แล้วค่อยนำต้นกัญชาใส่ลงไปในหลุมจากนั้นรดน้ำให้ชุ่มกระถาง โดยขั้นตอนนี้ให้ทำช่วงเย็นเมื่อย้ายต้นกล้าจะได้มีการพักฟื้น ต่อไปจะเป็นวิธีดูแลต้นกัญชาในช่วงทำใบ

ตอนที่ 5 วิธีดูแลต้นกัญชาช่วงทำใบ

หลังจากเมื่อคืนที่ผ่านมา คุณได้เปลี่ยนกระถางย้ายต้นกล้าลงกระถางปลูกเรียบร้อยแล้ว ต้นกัญชาได้พักฟื้นเป็นที่เรียบร้อย ในรุ่งเช้าให้คุณนำต้นกัญชาไปรับแสงเพื่อสังเคราะห์แสงได้ทันที ให้คุณบำรุงใบต้นกัญชาในช่วงเช้า ฉีด Veg Power เพื่อบำรุงส่วนต่างๆของต้น เมื่อต้นอายุครบ 14 วัน

สามารถให้สารอาหารเสริมเพิ่มเติมได้ และอย่าให้ต้นกัญชาขาดน้ำควรหมั่นสังเกตที่หน้าดิน หากหน้าดินแห้งให้คุณรดน้ำทันที ควรรดในตอนเช้าหรือช่วงเย็น อย่ารดตอนที่แสงแดดจัดเด็ดขาด การดูแลกัญชาในช่วงทำใบให้ฉีด Green Guard ป้องกันแมลงด้วย การให้สารอาหารเพิ่มในช่วงนี้ให้ใช้ตามคู่มือที่แนะนำ

อย่าให้เยอะเพราะจะทำให้ต้นกัญชาได้รับสารหาอารที่มากจนเกินไปทำให้ต้นกัญชาตายได้ ให้คุณดูแลต้นกัญชาไปในทุกๆวัน หลังจากที่ต้นกัญชาอายุประมาณ 40-50 วัน จากเมล็ด จะเริ่มเข้าสู่ช่วงแสดงเพศ หากคุณเพาะเมล็ดเพศเมีย ต้นกัญชาจะต้องแสดงเพศเมีย เพื่อเข้าสู่ช่วงทำดอกหลังจากบอกเพศแล้ว 1-2 สัปดาห์ ต่อไปจะเป็นการวิธีการดูเพศของต้นกัญชาหากคุณรู้แล้วสามารถข้ามขั้นตอนนี้ไปได้เลย

ตอนที่ 6 วิธีดูเพศของต้นกัญชา

เพศของต้นกัญชาที่คุณควรรู้คือ ต้นกัญชานั้นจะมี 3 เพศ มีเพศผู้ เพศเมีย และเพศกระเทย ในส่วนของต้นกัญชาเพศผู้จะผลิตเกสรไว้ผสมพันธุ์กับเพศเมียเพื่อทำเมล็ดกัญชา ต้นเพศผู้จะทำแต่ใบไม่ทำดอก และในทางตรงกันข้ามต้นกัญชาเพศเมียนั้นจะผลิตใบและดอกจะไม่ผลิตเมล็ด ต้นกัญชาเพศเมียจะมีเมล็ดได้ก็ต่อเมื่อ มีเกสรของต้นกัญชาเพศผู้มาผสมเท่านั้น

และอีกเพศของต้นกัญชาก็คือต้นสมบูรณ์เพศหรือเพศกระเทย ต้นกัญชากระเทยจะมีทั้งเกสรตัวผู้และตัวเมียในต้นเดียวกัน ต้นกระเทยจะมีทั้งเกสรตัวผู้เกสรตัวเมียและมีเมล็ดเพื่อขยายพันธุ์ เมล็ดที่ได้จากต้นกระเทยจะเป็นเมล็ดสุ่มเพศ หากต้นกัญชาของคุณเป็นเพศเมียก็เตรียมตัวให้พร้อมเพื่อเข้าสู่ช่วงที่สำคัญในการทำดอกกัญชา

ตอนที่ 7 วิธีดูแลต้นกัญชาช่วงทำดอก

ช่วงที่คุณรอคอยได้มาถึงแล้ว นับเป็นช่วงเวลาที่ดีที่เมื่อดอกกัญชาเจริญเติบโตให้คุณเห็นเป็นครั้งแรก นับจากที่เพาะเมล็ดลงกระถางเป็นเวลา 50-60 วัน ดอกกัญชาเริ่มเบ่งบานมีขนสีขาว เมื่อดอกกัญชาบานได้ประมาณ 2 สัปดาห์ ให้คุณหยุดฉีดน้ำหรืออะไรก็แล้วแต่ทางใบหรือฉีดไปน้ำไปโดนดอกกัญชา แม้กระทั้งน้ำฝนก็ต้องหลีกเลี่ยงเป็นอันขาด

นับจากวันที่เพาะเมล็ดหากคุณได้ดูแลเป็นอย่างดีต้นกัญชาของคุณจะแข็งแรงทนต่อโรคและแมลง การที่มีน้ำไปสัมผัสกับดอกกัญชาจะทำให้ดอกกัญชาของคุณเสียหาย มันจะเกิดเชื้อราในดอก ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากดอกกัญชาได้ในที่สุดและต้องตัดทิ้งไป เท่ากับว่าที่คุณปลูกมาทั้งหมดจะเสียหายทันที ต้องระมัดระวังเป็นอย่างมากในช่วงทำดอกนี้ และในการบำรุงดอกให้มีคุณภาพที่สมบูรณ์

แนะนำให้คุณใช้ Bud Power สำหรับดอกกัญชาโดยเฉพาะ ช่วยให้ดอกกัญชาหอม แน่น ใหญ่ โต เป็นพิเศษ ไม่ว่าจะเรื่องกลิ่นและรสชาติที่ได้สัมผัส แตกต่างจากการใช้ปุ๋ยเคมีอย่างสิ้นเชิง ระยะเวลาในการทำดอกจะใช้เวลาประมาณ 45-60 วัน นับจากวันที่ต้นกัญชาแสดงเพศ หรือถ้านับจากการเพาะเมล็ดจะอยู่ที่ประมาณ 90-120 วัน

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละสายพันธุ์ที่เลือกปลูก ในช่วงการเจริญเติบโตของดอกกัญชา 2-3 สัปดาห์แรก หากคุณพบว่าดอกกัญชาที่โดนใบกัญชาด้านบนบังแสง ให้คุณตัดใบกัญชาที่บังแสงนั้นออกไปได้เลย เพื่อแสงจะได้โดนดอกกัญชาและทำให้ดอกกัญชามีขนาดที่ใหญ่ขึ้น ขั้นตอนต่อไปจะเป็นวิธีการเก็บเกี่ยวผลผลิต

ตอนที่ 8 การเก็บเกี่ยวดอกกัญชา

หากคุณได้ทำตามวิธีที่ถูกต้อง ดอกกัญชาสามารถเก็บได้นานเป็นเวลาหลายปี ดอกกัญชาจะไม่ขึ้นรา มีกลิ่นหอมตลอดเวลา เมื่อดอกกัญชาโตเต็มที่จนได้เวลาเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว โดยที่คุณไม่ต้องทำอะไรกับต้นกัญชาเลย แต่ก่อนที่จะเก็บเกี่ยว 2 สัปดาห์ ให้คุณฟลัสน้ำคือให้รดเพียงแต่น้ำเปล่าอย่างเดียวเพื่อชำระล้างสารอาหารที่เกินออกไป เก็บเกี่ยวดอกกัญชาวิธีที่ง่ายที่สุดคือใช้เชือกผูกที่โคนต้นกัญชา

จากนั้นใช้กรรไกรตัดที่โคนต้นกัญชาทั้งต้นแล้วนำไปแขวนหรือห้อยไว้ที่ห้องมืดคือการตากดอกกัญชาให้แห้งก่อนที่จะนำมาใช้ประโยชน์เป็นเวลา 14 วัน หรือ 10 วัน เป็นอย่างน้อย หากดอกกัญชายังไม่แห้งจะไม่สามารถนำมาสูบหรือใช้ในการสันทนาการได้ เนื่องจากในดอกกัญชายังมีน้ำอยู่เป็นจะนวนมากจึงต้องตากให้แห้งก่อนนะมาใช้งาน ดอกกัญชาที่แห้งแล้วใบของกัญชาที่ยังติดอยู่กับกิ่งก้านของต้นกัญชาจะหลุดง่ายเพียงใช้มือเขี่ยก็หลุดแล้ว แต่วิธีที่ดีคือการทริมใบกัญชาเมื่อดอกแห้ง

การทริมคือการตกแต่งดอกกัญชาให้มีใบกัญชาที่ช่อดอกน้อยที่สุดโดยใช้กรรไกรทริม เมื่อทริมใบที่ดอกกัญชาเสร็จแล้วให้เก็บลงโหลแก้วหากใช้โหลแก้วสีชาจะช่วยถนอมกัญชาได้ดีมากกว่าโหลที่มีสีใส ในขั้นตอนต่อไปคุณจะได้เรียนรู้วิธีการบ่มกัญชาในโหลแก้วเพื่อเก็บรักษากัญชาได้นานและมีคุณภาพที่ดี

ตอนที่ 9 การเก็บรักษาดอกกัญชา

การบ่มดอกกัญชาเพื่อเก็บรักษาให้ดอกมีกลิ่นที่ดี ดอกกัญชาเมื่อคุณปลูกแล้วผ่านการตากกลิ่นจะจางหายไปพอสมควร แต่เมื่อผ่านการบ่มกลิ่นที่สดชื่นจะกลับมาอีกครั้งให้คุณได้สูดดมอย่างหอมชื่นใจเลยทีเดียว หลังจากที่ทรีมใบออกไปจนเหลือแต่ช่อดอกที่ได้ตกแต่งเป็นที่น่าพอใจแล้ว ให้คุณจัดเรียงมันลงไปในโหลแล้วที่เตรียมไว้

และการในจัดเรียงลงโหลแก้วอย่าให้ดอกในโหลแน่นมากจนเกินไป ซึ่งหากดอกกัญชาที่อัดแน่นในโหลมากจะทำให้ดอกที่ถูกตัดแต่งมาอย่างสวย จะบี้แบนไม่เป็นทรงตามที่ได้ตกแต่งไว้ตอนแรก ซึ่งเวลาหยิบมาใช้คุณจะสังเกตได้ว่าดอกมันไม่คงอยู่ในรูปแบบเดิมและไม่สวยเลยหา่กคุณต้องถ่ายรูปเพื่ออวดหรือโชว์ การที่เริ่มบ่มกัญชาแนะนำว่าให้เปิดโหลแก้วทุกวันเป็นเวลา 1-3 สัปดหา์แรก เพื่อระบายความชื้นในโหล และป้องกันการเกิดเชื้อรา

หากคุณมีซองกันความชื้นอย่าเพิ่งใส่ในช่วงนี้ ให้ผ่านช่วงที่เปิดโหลทุกวันไปก่อน แล้วค่อยนำซองกันชื้นที่คุณมีมาใส่เพื่อความคุมความชื้นภายในโหไม่ให้ดอกกัญชาขึ้นเชื้อราและสามารถเก็บได้นานเป็นเวลาหลายปีถ้าดอกกัญชาที่คุณมีไม่หมดไปเสียก่อน

สรุป

การปลูกกัญชาให้มีคุณภาพที่ดีไม่ใช่เรื่องยาก แต่การปลูกกัญชาที่ไม่ดีนั้นเกิดจากการที่คุณไม่มีความรู้ในการปลูกกัญชา เราได้เรียงเรียบข้อมูลที่สำคัญและขั้นตอนที่เป็นประสบการณ์โดยเกิดขึ้นจริง วิธีการปลูกทั้งหมด 9 ขั้นตอน เริ่มจากการเตรียมอุปกรณ์ เพาะเมล็ด ปลูกต้นกล้า การเปลี่ยนกระถาง ดูแลต้นกัญชาช่วงทำใบ วิธีดูเพศกัญชา การดูแลช่วงทำดอก วิธีเก็บเกี่ยว และการเก็บรักษา หากคุณมีข้อสงสัยที่ต้องการปรึกษาเราสามารถติดต่อเราได้ทันทีเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆของคุณ

2 thoughts on “วิธีปลูกกัญชาออแกร์นิค

  1. สุโก๊ด จรกา says:

    อยากได้ต้นกล้าสักต้นสองต้น ไม่ทราบว่าจะหาซื้อหรือหาได้จากที่ใดครับ ? เพาะเมล็ดหลายรอบล่ะมันไม่ขึ้นครับ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *